curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De wet spreekt van een ‘meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen’. Sinds 2014 is verkwisting geen reden meer voor curatele. Verkwisting is nu geregeld in de maatregel beschermingsbewind. De reden van drankmisbruik is nu gewijzigd in verslaving. Deze moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd.

 

Als het verzoek bij de rechtbank is ontvangen, komt er een zitting. Op de zitting vraagt de rechter de mening van de partner en familieleden van de betrokkene over de gevraagde maatregel. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen. Cans bewindvoering adviseert en helpt u bij een eventuele aanvraag en een curator van Cans bewindvoering kan desgewenst benoemd worden tot curator.

Carin
Carin
bewindvoerder mentor en curator
  • Mary-Ann
    Mary-Ann
    bewindvoerder, mentor en curator

Alle medewerkers