werkwijze
die we hanteren

 

U of uw contactpersoon, zorginstelling of een andere betrokkene kan het digitale aanmeldformulier insturen. (knop aanmeldformulier) Er zal dan een afspraak gemaakt worden bij de verzoeker thuis. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u op deze site een vinklijst downloaden (knop algemene info) voor de gegevens die Cans Bewindvoering nodig heeft. Tijdens dit gesprek zal  de aanvraag voor het bewind, mentorschap of curatele  worden opgesteld. Uw financiële situatie wordt in kaart gebracht. Ook zal er veel tijd besteed worden aan uw motivatie en de kennis over uw eigen situatie. Cans Bewindvoering verzorgt vervolgens de aanvraag bij de rechtbank. De gehele procedure duurt ongeveer 6 weken.

 

Na ontvangst van alle benodigde gegevens zal Cans Bewindvoering de gegevens verwerken tot een budgetplan en een plan van aanpak. In het budgetplan zijn de kosten van de vaste lasten, reserveringen en de hoogte van leefgeld bepaald. In het plan van aanpak worden de doelen en afspraken vastgelegd en tevens is er in vastgelegd welke stappen er nodig zijn. Ieder jaar zal dit plan besproken worden en eventueel worden bijgesteld. Er zal hierover met u een gesprek volgen.

 

Op het moment dat de kantonrechter het bewind heeft toegekend zal er een beheerrekening op uw naam  worden geopend waarmee alle vaste lasten worden betaald en waarop uw inkomen wordt ontvangen. Zodra het inkomen is ontvangen, is een dossier actief. Tot die tijd zal er regelmatig een terugkoppeling plaatsvinden tussen u en Cans Bewindvoering.

 

Bij aanvang van bewind en curatele zal de rechtbank de bewindvoerder vragen een boedelbeschrijving op te stellen. Hierin is opgenomen welke middelen (bezittingen) u bezat bij aanvang bewind en curatele. De bewindvoerder zal deze met u doornemen en u vragen te tekenen. Samen met het plan van aanpak zal deze verzonden worden naar de rechtbank die deze zal controleren.

 

Wanneer de boedelbeschrijving is gecontroleerd en goed bevonden zal de rechtbank de bewindvoerder vragen jaarlijks een rekening en verantwoording af te leggen. De bewindvoerder zal deze tijdens een huisbezoek met u doornemen, samen met het plan van aanpak. U wordt wederom gevraagd deze te tekenen, waarna het ter goedkeuring naar de rechtbank zal worden verzonden.

 

Veranderen van bewindvoerder

Het is mogelijk dat door een conflict of klacht bij uw huidige bewindvoerder, samenwerking niet meer mogelijk wordt geacht. Het is altijd mogelijk om Cans bewindvoering te verzoeken uw bewindvoerder te worden. Echter zal u bij ons moeten aangeven welke stappen er zijn ondernomen om de samenwerking te verbeteren. U dient aan te tonen dat u de klachtenprocedure heeft gevolgd. Ook zal Cans bewindvoering contact opnemen met uw bewindvoerder. Indien wij uw verzoek inwilligen en helpen dit verzoek bij de rechtbank neer te leggen zullen in dit verzoek verslagen opgenomen worden betreffende de gesprekken met u en uw bewindvoerder en de eerder gevolgde procedure. Overstappen naar een andere bewindvoerder kost tijd, terugval in schulden en extra kosten. Het is dan ook in uw belang zorgvuldig de overweging te maken.

 

Inzage in eigen dossier

Cans bewindvoering geeft u de mogelijkheid om inzage te krijgen in uw eigen dossier. U ontvangt van ons inloggegevens waarmee u via de knop 'eigen dossier' kunt inloggen. Binnen uw eigen domein bestaan verschillende mogelijkheden en bevoegdheden. Tijdens de bespreking van het plan van aanpak en de boedelbeschrijving wordt met u doorgenomen welke mogelijkheden voor uw situatie van toepassing zijn.

 

Het is mogelijk om uw inloggegevens te verstrekken aan derden (begeleiding of familie). Wanneer u dit wenselijk acht zal dit in overleg gaan in verband met uw eigen privacy.

Carin
Carin
bewindvoerder mentor en curator
  • Mary-Ann
    Mary-Ann
    bewindvoerder, mentor en curator

Alle medewerkers